„Złote gody” w Gminie Siekierczyn

W związku z pięćdziesiątą rocznicą wstąpienia w związek małżeński, 14 lutego 2022 roku – w dniu święta zakochanych, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń uhonorował medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mieszkańców naszej gminy Państwa Krystynę i Stanisława Szatkowskich.

W związku z pięćdziesiątą rocznicą wstąpienia w związek małżeński, 14 lutego 2022 roku – w dniu święta zakochanych, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń uhonorował medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mieszkańców naszej gminy Państwa Krystynę i Stanisława Szatkowskich.

Uroczystość miała podniosły charakter, a w trakcie jej trwania Pan Wójt wręczył Jubilatom medale, listy gratulacyjne oraz kwiaty, składając równocześnie życzenia kolejnych wielu lat spędzonych wspólnie w szczęściu i radości oraz doczekania w zdrowiu i pogodzie ducha co najmniej brylantowych godów.

Serdecznie gratulujemy Szanownym Jubilatom!

UG Siekierczyn