Rusza budowa infrastruktury sportowej w Gminie Siekierczyn

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, uprzejmie informuję, że w związku z zaakceptowaniem wniosku Gminy Siekierczyn o dofinansowanie z Programu Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury sportowej w Siekierczynie”, przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, uprzejmie informuję, że w związku z zaakceptowaniem wniosku Gminy Siekierczyn o dofinansowanie z Programu Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury sportowej w Siekierczynie”, przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania.

W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa, w ramach której wykonawca zobowiązany będzie do wykonania: rozbiórki zdegradowanych obiektów i budowy infrastruktury sportowej w Siekierczynie złożonej z zaplecza dla seniorów, placu do boul, trampolin zewnętrznych, placów zabaw, skateparku, boiska siatkarskiego i ścieżek biegowo-spacerowych. Powstać ma również budynek z salą taneczną, zapleczem i toaletami oraz infrastruktura oświetleniowa, kanalizacyjno-wodociągowa, monitoring, miejsca postojowe, skwery odpoczynku i zieleni z ogrodzeniem dla kompleksowej realizacji projektu.

Miejsce planowanej inwestycji to obecnie obszar zdegradowany, który pełnił kiedyś miejsce kąpieliska otwartego. Łączna powierzchnia terenu planowana do objęcia pracami ma 1,87 ha. Obszar ten poddamy szczególnej rewitalizacji, aby stworzyć atrakcyjne miejsce zarówno dla osób aktywnych, jak i dla tych, które szukają spokoju i odpoczynku. Dzięki temu będzie tu można spędzać wolny czas, ale również organizować imprezy lokalne.

Zadanie będzie realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie tras biegowych, rowerowych i nordic walking. Łącznie z infrastrukturą techniczną i sieciową powstanie zaplecze w postaci budynku małej gastronomii z salą taneczną, zapleczem technicznym oraz toaletami i sceną zewnętrzną. Na terenie obiektu będzie można organizować różne akcje charytatywne i imprezy sportowe mające na celu wsparcie mieszkańców Gminy Siekierczyn. Cały obiekt wraz z budynkiem małej gastronomi i toaletami będzie przystosowany do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami.

Wybudowanie infrastruktury rekreacyjno-sportowej złożonej z zaplecza dla seniorów, placu do boul, trampolin zewnętrznych, placów zabaw, boiska do siatkówki plażowej, skateparku, ścieżek biegowo-spacerowych przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności Gminy Siekierczyn i wywrze pozytywny wpływ na wszystkich mieszkańców, ponieważ przez kompleksowość i skierowanie do wszystkich grup społecznych pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału tego miejsca oraz przyczyni się do podniesienia poziomu aktywnego spędzania czasu mieszkańców Gminy Siekierczyn i okolicznych miejscowości. Zaplanowane oświetlenie oraz monitoring zwiększy poziom bezpieczeństwa. Zostaną również nasadzone rośliny tlenotwórcze. Realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na rozwój ubogich terenów wiejskich oraz da szanse na dorównywanie standardom ośrodków miejskich.

Chciałbym również Państwa poinformować, że dzięki podjęciu kompleksowych działań, zakrojonych na szeroką skalę, równocześnie z powstaniem nowoczesnej infrastruktury sportowej, wykonany zostanie remont dróg gminnych i powiatowych, którymi w sposób bezpieczny i komfortowy będzie można dotrzeć do nowo wybudowanego obiektu sportowego zarówno od strony Zgorzelca, jak również od strony Lubania. Środki na remont powyżej wskazanych dróg pozyskane zostały z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok.

Wójt Gminy Siekierczyn Dariusz Furdykoń