Akceptacja wniosku w konkursie „Granty PPGR”

Gmina Siekierczyn otrzymała informację, że nasz wniosek złożony w konkursie „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” został zaakceptowany. Dzięki podjętym staraniom wsparciem zostanie objętych 38 uczniów. Łączna kwota jaką udało się pozyskać to 106.400 złotych. Środki te pozwolą na zakup 38 laptopów, oprogramowania oraz ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego.

Gmina Siekierczyn otrzymała informację, że nasz wniosek złożony w konkursie „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” został zaakceptowany. Dzięki podjętym staraniom wsparciem zostanie objętych 38 uczniów. Łączna kwota jaką udało się pozyskać to 106.400 złotych. Środki te pozwolą na zakup 38 laptopów, oprogramowania oraz ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego.

Celem ogłoszonego jesienią ubiegłego roku programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest wsparcie rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi, a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem umożliwiających pracę zdalną oraz na dostęp do Internetu. Projekt sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 – React EU.

W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy dotyczącej powierzenia grantu. Następnie wszczęta zostanie procedura przetargowa, mająca na celu wyłonienie wykonawcy odpowiedzialnego za wykonanie zadania.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie programem informuję, że ze wszystkimi osobami, które złożyły stosowne dokumenty i zostały zakwalifikowane do udziału w nim, kontaktować będziemy się indywidualnie, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, wyłonieniu wykonawcy zadania oraz zakupieniu komputerów.

Wójt Gminy Siekierczyn
Dariusz Furdykoń