Ogłoszenie - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubaniu

Uwaga mieszkańcy! Od kwietnia wejdą zmiany przy składowaniu odpadów komunalnych w PSZOK Lubań.

Uwaga mieszkańcy! Od kwietnia wejdą zmiany przy składowaniu odpadów komunalnych w PSZOK Lubań.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W LUBANIU z dniem 01.04.2022 r. mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubań, którzy będą składać odpady komunalne w PSZOK Lubań, będą zobowiązani do okazania:

  • dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc poprzedni, wniesionej na rzecz tut. gminy lub
  • potwierdzenia złożenia deklaracji wystawionego przez Referat ds. Opłat za Zagospodarowanie Odpadów (siedziba Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14).

Powyższe rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie składania odpadów pochodzących z sąsiednich gmin, uniknięcia obciążenia mieszkańców miasta Lubań dodatkowymi kosztami za odpady dodatkowo przyjęte.

Przypominam, iż PSZOK Lubań czynny jest od poniedziałku do wtorku oraz od czwartku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 oraz w sobotę od godziny 9.00 do 15.00.

Załączniki
PSZOK - ogłoszenie.pdf