Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

Burmistrz Leśnej działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe informuje, iż postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśna oparte jest o jednolite kryteria wyboru określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe oraz o kryteria wyboru określone w Uchwale nr XXXIV/212/2017 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśna.

Burmistrz Leśnej działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe informuje, iż postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśna oparte jest o jednolite kryteria wyboru określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe oraz o kryteria wyboru określone w Uchwale nr XXXIV/212/2017 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśna.

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśna odbędzie się w terminie od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.

Kontakt do placówek:

Miejsko Gminne Przedszkole w Leśnej
ul. Elizy Orzeszkowej 42
59-820 Leśna
tel. 75 721 12 89
przedlesna@wp.pl

Przedszkole gminne w Pobiednej
ul. Dworcowa 2
59-814 Pobiedna
tel. 75 78 16 239
zsppobiedna@lesna.pl