Granty PPGR w Gminie Platerówka

Gmina Platerówka otrzymała informację, że wniosek złożony w konkursie „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” został zaakceptowany. Dzięki podjętym staraniom wsparciem zostanie objętych 26 uczniów. Łączna kwota jaką udało się pozyskać to 63 500,00 złotych. Środki te pozwolą na zakup laptopów/komputerów stacjonarnych, tabletów i oprogramowania.

Gmina Platerówka otrzymała informację, że wniosek złożony w konkursie „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” został zaakceptowany. Dzięki podjętym staraniom wsparciem zostanie objętych 26 uczniów. Łączna kwota jaką udało się pozyskać to 63 500,00 złotych. Środki te pozwolą na zakup laptopów/komputerów stacjonarnych, tabletów i oprogramowania.

Celem ogłoszonego jesienią ubiegłego roku programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest wsparcie rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi, a resztą gmin.

Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem umożliwiających pracę zdalną oraz na dostęp do Internetu. Projekt sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 – React EU.

W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy dotyczącej powierzenia grantu przez Grantodawcę. Następnie wszczęta zostanie procedura przetargowa, mająca na celu wyłonienie wykonawcy odpowiedzialnego za wykonanie zadania.