ZGiUK informuje

Z dniem 01.04.2022r. mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubań, którzy będą składać odpady komunalne w PSZOK w Lubaniu przy ul. Bazaltowej 1 będą zobowiązani do okazania:

Z dniem 01.04.2022r. mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubań, którzy będą składać odpady komunalne w PSZOK w Lubaniu przy ul. Bazaltowej 1 będą zobowiązani do okazania:

- dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc poprzedni wniesionej na rzecz Miasta Lubań.
lub
- potwierdzenia złożenia deklaracji wystawionego przez Referat ds. Opłat za Zagospodarowanie Opadów Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14 (tel.: 75 64 56 600)

Powyższe rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie składania odpadów pochodzących z sąsiednich gmin, uniknięcia obciążenia mieszkańców miasta Lubań dodatkowymi kosztami za dodatkowo przyjęte odpady.