Dyżury poradnictwa specjalistycznego

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w marcu 2022 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku.

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w marcu 2022 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku.

Psycholog

2.03.2022 r. – godz. 16.00 – 18.00
8.03.2022 r. – godz. 10.00 – 12.00
15.03.2022 r – godz. 16.00 – 18.00
28.03.2022 r. – godz. 10.00 – 12.00

Terapeuta

9.03.2022 r. – godz. 16.00 - 18.00
16.03.2022 r. – godz. 10.00 - 12.00
23.03.2022 r. – godz. 10.00 - 12.00
30.03.2022 r. – godz. 16.00 - 18.00

Prawnik

7.02.2022 r. – godz. 14.30 - 17.30
14.03.2022 r. – godz. 14.30 - 16.30
21.03.2022 r. – godz. 14.30 - 17.30
28.03.2022 r. – godz. 14.30 -16.30

Pracownik socjalny

7.03.2022 r. – godz.15.30 - 17.30
22.03.2022 r. – godz.15.30 - 17.30
31.03.2022 r. – godz.15.30 - 17.30

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku – udziela wsparcia i schronienia całodobowo.

Smolnik 22, 59-820 Leśna

Tel. 75 721 67 15 oraz 794 591 334