Spotkanie z ekspertem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dot. 500+

17 marca 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 7 odbędzie się spotkanie z ekspertem ZUS odnośnie świadczeń społecznych. Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców.

17 marca 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 7 odbędzie się spotkanie z ekspertem ZUS odnośnie świadczeń społecznych. Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców.