Świeradów-Zdrój: zaktualizowano harmonogram zbiórki odpadów

Ze względu na ujęcie nieruchomości niezamieszkałych w gminnym systemie gospodarki odpadami zaszła konieczność dostosowania dotychczasowego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój do specyfiki funkcjonowania nieruchomości niezamieszkałych.

Ze względu na ujęcie nieruchomości niezamieszkałych w gminnym systemie gospodarki odpadami zaszła konieczność dostosowania dotychczasowego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój do specyfiki funkcjonowania nieruchomości niezamieszkałych.

Stąd też odpady zmieszane oraz popiół dla sektorów I, II i III (obszar uzdrowiska Świeradów-Zdrój) będą odbierane zawsze w poniedziałki, natomiast z sektora IV (uzdrowisko Czerniawa-Zdrój) odpady zmieszane i popiół będą odbierane w piątki. Harmonogram odbioru pozostałych frakcji pozostaje bez zmian.

W załączeniu zaktualizowany harmonogram.