Radni Rady Miasta Lubań obradowali na sesji nadzwyczajnej

15 marca br. odbyła się, w trybie zdalnego obradowania, LV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lubań.

15 marca br. odbyła się, w trybie zdalnego obradowania, LV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lubań.

Sesję, na wniosek Burmistrza Miasta Lubań, zwołano przede wszystkim w celu podjęcia uchwały, ustalającej zwiększenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawowa stawka od jednego mieszkańca wynosić będzie 32 zł i jest o 7 zł wyższa, niż dotychczasowa.

Uzasadnienie podwyżki przedstawił Prezes Zarządu ZGiUK Sp. z o.o. Jacek Baran. Wg zaprezentowanych przez niego danych, od 2019 r. znacząco wzrosły m.in. koszty pracy, mediów, usług obcych, paliwa, zagospodarowania pozostałości posortowniczych czy eksploatacji taboru i urządzeń, co daje średni wzrost kosztów zagospodarowania 1 tony odpadów na poziomie 196%. Po krótkiej dyskusji, uchwała została podjęta przy 5 głosach przeciw.

W dalszej kolejności radni jednogłośnie podjęli uchwałę zwiększającą wydatki budżetu miasta o kwotę 5 543 033,23 zł. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 118 695 878,71 zł.

Ostatnią kwestią, jaką zajęli się radni to uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2022 – 2036, która również została podjęta jednogłośnie.

(ŁCR)