Ruszają kolejne inwestycje w Gminie Siekierczyn

Dzięki podjętym działaniom, w ostatnich dniach podpisane zostały umowy z wykonawcami następnych zadań inwestycyjnych, jakie wykonane zostaną na terenie Gminy Siekierczyn. Firma ze Śremu rozpocznie budowę dwóch obwodów energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Siekierczyna i Zaręby. W ramach prac wybudowane zostaną 33 punkty oświetleniowe przy ulicy Spacerowej oraz Marii Konopnickiej w Zarębie oraz 36 na terenie sołectwa Siekierczyn Górny. Wartość zadania to 337.389 złotych.

Dzięki podjętym działaniom, w ostatnich dniach podpisane zostały umowy z wykonawcami następnych zadań inwestycyjnych, jakie wykonane zostaną na terenie Gminy Siekierczyn. Firma ze Śremu rozpocznie budowę dwóch obwodów energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Siekierczyna i Zaręby. W ramach prac wybudowane zostaną 33 punkty oświetleniowe przy ulicy Spacerowej oraz Marii Konopnickiej w Zarębie oraz 36 na terenie sołectwa Siekierczyn Górny. Wartość zadania to 337.389 złotych.

Kolejnym zadaniem jest modernizacja placów zabaw i obiektów rekreacyjno – sportowych Gminy Siekierczyn. W ramach tego projektu przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne na terenie czterech obiektów: boiska i placu zabaw w Wesołówce (zmiana nawierzchni istniejącego boiska, renowacja tablic i koszy do koszykówki, malowanie ogrodzenia oraz zakup nowych elementów placu zabaw), Przedszkola w Zarębie (demontaż wyeksploatowanych i montaż nowych elementów wchodzących w skład placu zabaw oraz montaż wiaty), Szkoły Podstawowej w Zarębie (renowacja nawierzchni placu zabaw oraz montaż toru sprawnościowego przy budynku szkoły, zakup nowych elementów placu zabaw i ławek) oraz Szkoły Podstawowej w Siekierczynie (likwidacja wyeksploatowanych elementów placu zabaw oraz montaż nowych, renowacja nawierzchni placu zabaw istniejącego przed budynkiem szkoły, montaż ławek oraz zestawu zabawowego przy oddziale przedszkolnym). Wykonawcą prac będzie firma „Darmar Dariusz Stos” z Bożejowic. Koszt zaplanowanych prac wynosi 373.920 złotych.

Warto nadmienić, że zadania te uzyskały znaczące wsparcie ze środków zewnętrznych, a ich zrealizowanie poprawi jakość życia oraz poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców; również tych najmłodszych. Zmodernizowane boiska i place zabaw będą miejscami integracji mieszkańców naszej gminy oraz posłużą do zabawy i bezpiecznego rozwoju naszych pociech.