Świadczenie 500+ dla uchodźców z Ukrainy

Pracownicy sal obsługi klientów w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą pomagali uchodźcom z Ukrainy w składaniu wniosków o 500+.

Pracownicy sal obsługi klientów w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą pomagali uchodźcom z Ukrainy w składaniu wniosków o 500+.

Wnioski o świadczenie 500+ można składać tylko elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS.

Aby złożyć wniosek, obywatel Ukrainy powinien mieć ze sobą:

  • zaświadczenie o nadanym numerze PESEL – UKR (rodziców i dzieci);
  • numer rachunku bankowego w polskim banku;
  • adres e-mail;
  • telefon z polskim numerem.

W składaniu wniosków pomogą pracownicy Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Wałbrzychu.

26 marca (sobota) oraz 27 marca (niedziela) sale obsługi klientów będą otwarte od godz. 9:00 do 15:00.

Dotyczy to placówek ZUS w: Wałbrzychu, Świdnicy, Dzierżoniowie, Kłodzku, Kamiennej Górze, Jeleniej Górze, Lubaniu, Zgorzelcu.