Usuwanie azbestu

Burmistrz Olszyny uprzejmie informuje, że ruszył konkursowy nabór wniosków związanych usuwaniem Azbestu na rok 2022 ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Burmistrz Olszyny uprzejmie informuje, że ruszył konkursowy nabór wniosków związanych usuwaniem Azbestu na rok 2022 ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

W związku z powyższym Burmistrz Olszyny zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Olszyna, którzy mają zgromadzone i zabezpieczone wyroby zawierające azbest (eternit) pochodzące z wymiany pokryć dachowych o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Olszynie, zgodnie z załączonym wnioskiem w terminie do 4 kwietna 2022r. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Warunkiem odbioru eternitu będzie złożenie go w miejscu o dogodnym dostępie dla firmy odbierającej odpad.

Płyty eternitowe powinny być owinięte szczelnie folią o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm zaklejone, ułożone na paletach lub innym podłożu, tak aby umożliwić wsunięcie podnośnika pod płyty i przeniesienie do samochodu transportującego. Pokruszony eternit powinien być zapakowany w foliowe worki, zamknięte, zabezpieczone przed rozerwaniem się przy przemieszczaniu.

Niewłaściwe zapakowanie eternitu przez właściciela nieruchomości może skutkować nieodebraniem odpadu przez firmę wykonującą usługę dla Gminy.