Ostatnie dni na złożenie wniosków na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania

Urząd Miasta Lubań informuje, że do 31 marca br. można składać wnioski na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym.

Urząd Miasta Lubań informuje, że do 31 marca br. można składać wnioski na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym.

Lubańscy radni Uchwałą Rady Miasta Lubań nr LII/321/2022 z 25 stycznia 2022 roku przyjęli zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Lubań na wymianę źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym na inne źródła ciepła ograniczające niską emisję na terenie miasta Lubań w roku 2022. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta Lubań i redukcja tzw. niskiej emisji, poprzez likwidację źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowe, niskoemisyjne źródła ciepła lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wnioski o dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym można składać od 14 lutego do 31 marca 2022 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14 w Lubaniu. Należy pamiętać, że będą one rozpatrywane według kolejności złożenia i kompletności wniosku.

Regulamin dotacji oraz druk wniosku w wersji elektronicznej można pobrać z internetowej strony miasta luban.pl lub Biuletynu Informacji Publicznej.

Dokumenty są również dostępne w Biurze Obsługi Interesanta (ul. 7 Dywizji 14) oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań (ul. Mickiewicza 6, II piętro).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonicznym 75 6464 436.