Kolejna edycja programu „Poznaj Polskę”.

Ruszyła kolejna edycja projektu „Poznaj Polskę” Gmina Miejska Świeradów-Zdrój informuje, że Gmina znalazła się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Ruszyła kolejna edycja projektu „Poznaj Polskę”
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój informuje, że Gmina znalazła się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

27 sierpnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki poinformował o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, którego przedmiotem jest wsparcie finansowe organów prowadzących szkoły w zakresie przygotowania i przeprowadzenia w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych. a finansowanie przedsięwzięcia w I półroczu 2022 r. przewidziana jest łączna kwota 51 mln zł.

Organy prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodzić musi z wkładu własnego, przy czym do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce oraz wkład niefinansowy.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

  • koszty przejazdu,
  • bilety wstępu,
  • usługa przewodnicka,
  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Nabór wniosków ruszył 1 marca 2022 r. ok. godziny 9:00 był prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych – decydowała data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

Gmina Miejska otrzymała wsparcie na organizację wycieczki w Szkole Podstawowej nr 2 im Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju dla uczniów kl. IV-VIII.

Zorganizowane wycieczki zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji, pozwoliły uczniom poznać Polskę, jej środowisko przyrodnicze, tradycje, poznać zabytki kultury i historii.