Warsztaty podnoszące umiejętności rodzicielskie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku zaprasza na warsztaty podnoszące umiejętności rodzicielskie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku zaprasza na warsztaty podnoszące umiejętności rodzicielskie.

Oferujemy 12 spotkań 2-godzinnych tematycznych z rodzicami oraz 12 spotkań rodziców z dziećmi.

Tematy:

 • Co oznacza dla mnie bycie rodzicem, opiekunem.
 • Zachęcanie dziecka do samodzielności.
 • Rozpoznawanie potrzeb i uczuć dziecka w różnych sytuacjach życiowych.
 • Radzenie sobie z nieprzyjemnymi uczuciami u siebie i dzieci.
 • Wzbudzanie poczucia własnej wartości u dziecka.
 • Umiejętne stawianie granic i wymagań dzieciom.
 • Granice dzieci i dorosłych.
 • Uczucia – ich znaczenie i rola w życiu dziecka i rodziców.
 • Zachęcanie dziecka do współpracy.
 • Kary, nagrody, konsekwencje.
 • Chwalenie dziecka i wzmacnianie jego poczucia własnej wartości.
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów.

Adresat: Osoby, które w różnej sytuacji mają trudności z wychowaniem dzieci.

Oczekiwane efekty:

Zwiększenie kompetencji wychowawczych oraz wiedzy na temat własnej postawy rodzicielskiej.
Uświadomienie znaczenia stawiania granic oraz stosowania pozytywnej dyscypliny.
Lepsze zrozumienie świata emocji dziecka.
Rozpoznanie przyczyn trudnych reakcji dziecka.
Wzmacnianie samooceny dziecka poprzez budowanie samodzielności oraz poczucia własnej skuteczności.
Realizator:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku
mgr Artur Frydrych
pedagog- psycholog - specjalista terapii uzależnień

Miejsce realizacji: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku

W miesiącu kwiecień 2022r zajęcia odbędą się w dniach 14.04.2022r i 22.04.2022r od godz. 16.00 - 18.00. Informacje i potwierdzenie uczestnictwa proszę zatwierdzać pod nr telefonu 757216715.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zastrzega sobie zmiany terminów grupy wsparcia na potrzeby uczestniczących klientów.

Źródło informacji: UM Lubań