Gmina Siekierczyn z dofinansowaniem remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W dniu 24 marca 2022 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

W dniu 24 marca 2022 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Dzięki staraniom Wójta Gminy Siekierczyn oraz po pozytywnej ocenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, nasza Gmina pozyskała dotację celową w wysokości 228 850 zł. na remont 995 metrów drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie sołectwa Wesołówka. Warto również zauważyć, że w naszym powiecie wsparciem objęto tylko trzy gminy, spośród których najwyższą dotację otrzyma Gmina Siekierczyn.

Za sprawą realizacji tej inwestycji możliwy będzie bezpieczny dojazd do gruntów rolnych, co w sposób wydatny rzutuje nie tylko na poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców naszej gminy, ale również pozytywnie wpłynie na poprawę warunków i bezpieczeństwa rolników podczas wykonywania prac polowych.

https://bip.dolnyslask.pl/a,124645,uchwala-w-sprawie-udzielenia-z-budzetu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-w-2022-roku-pomocy-finansowej-w-fo.html