Klasowe drzewo

Ucząc się współpracy, odpowiedzialności i dbania o wspólne dobro, uczniowie klasy 1a posadzili na terenie szkoły swoje drzewko. Jest to buk, któremu nadały imię Franek.

Ucząc się współpracy, odpowiedzialności i dbania o wspólne dobro, uczniowie klasy 1a posadzili na terenie szkoły swoje drzewko. Jest to buk, któremu nadały imię Franek.

Wspólne drzewko wywołało wśród uczniów duże podekscytowanie, radość, ale także i troskę. Dzieci podczas przerw często sprawdzają jak się miewa posadzona roślina, czy nie trzeba jej podlać i czy aby nikt jej nie uszkodził.

W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się również, jaką rolę w przyrodzie mają drzewa liściaste. Poprawiają one przecież mikroklimat, osłaniają przed palącym słońcem, zwiększają wilgotność powietrza, dostarczają tlen.

Obserwacja rozwoju drzewa w różnych porach roku będzie miała dla dzieci dodatkowy walor edukacyjny i sprawiała prawdziwą przyjemność. Natomiast w przyszłości buk "Franek" będzie wspaniałą pamiątką, jaką pozostawi po sobie klasa dla kolejnych pokoleń.

Red. Aleksandra Szarłan