Bieg dla Pokoju

6 kwietnia, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Sportu dla Rozwoju i Pokoju, lubańska „czwórka” zorganizowała sztafetowy Bieg dla Pokoju.

6 kwietnia, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Sportu dla Rozwoju i Pokoju, lubańska „czwórka” zorganizowała sztafetowy Bieg dla Pokoju.

W tym roku zawody mają wymiar szczególny. Tuż za naszymi granicami trwa wojna, do Polski napływają uchodźcy, również w naszej szkole uczą się dzieci, które wraz z rodzicami uciekły przed wojną. Dlatego celem dzisiejszego przedsięwzięcia było pokazanie, że jesteśmy przeciwni wojnie i wszystkim nam zależy na tym, aby panował pokój, chcieliśmy pokazać też solidarność z narodem ukraińskim – podkreślała wicedyrektorka SP 4 Elwira Wojtusik.

W zawodach wzięło udział kilkudziesięcioro uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4, a także gościnnie – uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubaniu.

Tym razem najważniejszy nie był wynik, ale sam udział i integracja dzieci z Polski z nowymi kolegami i koleżankami z Ukrainy, a także wymiar symboliczny biegu.

Dobrze biegam i dlatego zostałem wyznaczony do sztafety, ale też sam chciałem pobiec, bo to był bieg, który połączył nas - Polaków i Ukraińców wobec sytuacji na świecie – mówił Szymon, uczeń 8 klasy. – Dziś nie liczyło się zwycięstwo, było na spokojnie, zero rywalizacji – dodał młody sportowiec.

Warto dodać, że Międzynarodowy Dzień Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2013 r.

6 kwietnia nie jest datą przypadkową – to w tym dniu w 1896 r. w Atenach rozpoczęły się pierwsze nowożytne letnie igrzyska olimpijskie. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, warto podkreślać olimpijskie idee pokoju, uczciwej walki i równości.

(ŁCR)