Samotność seniorów nie tylko w święta.

Czym jest samotność? Czy dzieci mają jakiekolwiek obowiązki wobec rodziców? Czy zaniedbanie jest przestępstwem? A co z wartościami etycznymi, moralnymi, czy religijnymi? Zbliżają się święta, więc może warto znaleźć odpowiedź na kilka pytań… . Dolnośląscy policjanci nagrali krótki film, który ma być apelem do wszystkich, bo czas Świąt Wielkiej Nocy powinien łączyć ludzi, a nie dzielić…

Czym jest samotność? Czy dzieci mają jakiekolwiek obowiązki wobec rodziców? Czy zaniedbanie jest przestępstwem? A co z wartościami etycznymi, moralnymi, czy religijnymi? Zbliżają się święta, więc może warto znaleźć odpowiedź na kilka pytań… . Dolnośląscy policjanci nagrali krótki film, który ma być apelem do wszystkich, bo czas Świąt Wielkiej Nocy powinien łączyć ludzi, a nie dzielić…

Pamiętajmy o sobie nawzajem nie tylko w okresie świąt, ale i każdego dnia w roku. Czas świąteczny dla każdego powinien być kojarzony z radosnymi emocjami, wypełniony uczuciami dobra, empatii i troski o tych, których kochamy, ale także o osobach np. mieszkających tuż obok nas. Są bowiem niejednokrotnie samotni, schorowani lub nieporadni i nikt nie ma dla nich czasu, bo nie ma czasu na chwilę zatrzymać się i pomyśleć o innych.

Dolnośląscy policjanci, realizując codziennie wiele różnego rodzaju interwencji, stale napotykają osoby mieszkające samotnie, które mają swoje życie i swoje problemy. „Swoje i tylko swoje”, bo nikt nie ma dla nich czasu i są po prostu samotni.

Samotność osób starszych jest wielokrotnie poruszana w różnego rodzaju dyskusjach publicznych, głównie w okresie wakacyjnym, czy przedświątecznym. To właśnie wtedy w mediach pojawiają się kampanie dotyczące tego problematycznego zagadnienia. Sytuację pogorszyła także pandemia koronawirusa, która wymuszała izolację społeczną i w znacznym stopniu ograniczała kontakty międzyludzkie. Wychodząc temu naprzeciw, policjanci z Dolnego Śląska nagrali krótki film, aby zwrócić uwagę nas wszystkich na samotność seniorów. Kliknij i zobacz koniecznie, a może w tym świątecznym czasie zmienisz trochę swój plan i znajdziesz czas dla mamy, taty lub może innego samotnego seniora.

Dolnośląski Program Profilaktyczny „Wzorowy Senior” – został napisany w trosce o osoby starsze i schorowane. Główny jego kierunek, to ograniczenie zdarzeń przestępczych popełnianych na szkodę osób w wieku senioralnym. Są to głównie oszustwa, kradzieże, ale także przemoc domowa.

Czym jest przemoc domowa? Czy dotyczy seniorów i na jaką skale? Czy seniorzy skarżą się na stosowanie przemocy, a jeśli nie, z czego to wynika?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005 Nr 180 poz. 1493). Przemoc w rodzinie, to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie albo zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny – osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Do przemocy zaliczamy w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, działania naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym również seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, również działania powodujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Dlaczego więc samotność jest kwalifikowana, jako przemoc domowa?

Zgodnie z obowiązującym prawem ZANIEDBANIE jest ukrytą formą przemocy domowej. Wiąże się z brakiem zaspokojenia podstawowych potrzeb biologicznych i psychicznych drugiego człowieka. Tego typu przemoc jest stosowana głównie wobec dzieci, ludzi starszych oraz wobec osób z niepełnosprawnością. Niestety najczęściej sprawcami są osoby najbliższe.

W jakich obszarach życia występuje zaniedbanie, jako forma przemocy?

Może to być:
- nieprawidłowe żywienie, niedożywianie lub przekarmienie dziecka, co prowadzi do problemów zdrowotnych,
- brak higieny osobistej lub brud wynikający z braku kąpieli, czy niewypranych ubrań, zaniedbane mieszkanie, spożywanie posiłków w antysanitarnych warunkach.
- izolacja, czyli ograniczanie osobie kontaktów z innymi ludźmi np. poprzez zamykanie jej w domu,
- utrudnianie kontaktów z rodziną, brak kontaktu telefonicznego, brak dostępu do świata zewnętrznego,
- brak kontroli i pozbawienie opieki przez długi czas,
- pozostawienie osoby, która jest nieporadna życiowo i może liczyć jedynie na samego siebie,
- zaniedbanie stanu zdrowia, brak wizyt lekarskich, brak leków lub niewłaściwe ich przyjmowani, brak opieki medycznej.

Czym objawia się samotność?

Przecież samotność, to nic innego jak brak dobrych, pozytywnych emocji, a chłód emocjonalny, to również przemoc! Jest to działanie, które w swym schemacie nie zawiera aktów przemocy fizycznej, a bezpośrednio wpływa na prawidłowe funkcjonowanie człowieka. Innymi formami przemocy są: wyzwiska, groźby, szantaże, odrzucanie, nadmierne wymagania nieadekwatne do wieku i możliwości danej osoby, niszczenie ważnych rzeczy drugiej osoby.

Należy pamiętać, że jedno potwierdzone zgłoszenie może skutkować wszczęciem procedury Niebieskiej Karty.

Aspekty prawne związane z przemocą, a znajdziemy m.in. w:

- art. 160 kodeksu karnego:

§ 1 „Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku ma zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

§ 2 „ Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

- art. 209 kodeksu karnego:

§ 1 „Kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim z mocy prawa ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

- art. 210 kodeksu karnego:

§ 1 - „Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Źródło: Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu