14 dni na powiadomienie podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy

Nie zapomnij!!! W ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy powiadomić o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi – właściwy ze względu na siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania podmiotu Powiatowy Urząd Pracy.

Nie zapomnij!!! W ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy powiadomić o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi – właściwy ze względu na siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania podmiotu Powiatowy Urząd Pracy.