Placówka wsparcia dziennego w Siekierczynie

W miesiącu maju 2022 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Siekierczyn otworzy swoje drzwi Placówka Wsparcia Dziennego w Siekierczynie.

W miesiącu maju 2022 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Siekierczyn otworzy swoje drzwi Placówka Wsparcia Dziennego w Siekierczynie.

Również w maju ruszą zapisy na zajęcia do Placówki. Zapraszamy do wspólnego oraz kreatywnego spędzania czasu dzieci i młodzież w wieku od 7-15 lat.

Placówka Wsparcia Dziennego w Siekierczynie będzie funkcjonować w formie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej i wspierać rodziny poprzez objęcie ich pociech dzienną opieką i wychowaniem. Ponadto Placówka zapewni pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań, a w miarę potrzeb, również dożywianie.

Placówka Wsparcia Dziennego będzie mieścić się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siekierczynie - Siekierczyn Nr 1, a jej filie: w Auli Środowiskowej w Zarębie ul. Jana Pawła II Nr 4 i Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Rudzicy - Rudzica Nr 135.

Nadrzędnym aspektem pracy Placówki będzie aktywne wspomaganie rozwoju, rozwijanie zainteresowań poznawczych, umiejętności orientacji w otaczającej rzeczywistości i pobudzanie postawy twórczego reagowania na zachodzące w niej zmiany.

W naszej Placówce będą prowadzone programy profilaktyczne. Zadbamy również o konstruktywne spędzanie czasu wolnego.

Zapisy odbywać się będą u wychowawców w miesiącu maju br. w godzinach funkcjonowania świetlic. Zapraszamy.