Webinarium pt. „Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w Internecie”

Webinarium zaplanowane jest do realizacji na 28 kwietnia 2022 roku (czwartek).

Webinarium zaplanowane jest do realizacji na 28 kwietnia 2022 roku (czwartek).

Data: 28 kwietnia 2022 roku

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Komendą Główną Policji.

Celem webinarium jest poszerzenie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, zwłaszcza oszustw na urządzeniach mobilnych.

Webinarium skierowane jest do seniorów, aby zwiększyć świadomość tej grupy społecznej w związku z zagrożeniami występującymi w Internecie.

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny 9:45.
Rozpoczęcie webinarium o godzinie 10:00.
Webinarium zakończy się o godzinie 13:00.

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 27 kwietnia 2022 roku.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Wszelkie pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl, w tytule podając tytuł i datę wydarzenia.

Załączniki Program webinarium pt. „Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w Internecie”