Osiągnięcie efektywności energetycznej przez Powiat Lubański

Powiat Lubański pozyskał pieniądze na poprawę efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza oraz Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu. Docieplenie ścian, wymiana stolarki, systemów grzewczych, podłączenie odnawialnych źródeł energii – te i podobne działania uzyskały dofinansowanie. Łączna wartość projektu to ponad 7 milionów złotych.

Powiat Lubański pozyskał pieniądze na poprawę efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza oraz Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu. Docieplenie ścian, wymiana stolarki, systemów grzewczych, podłączenie odnawialnych źródeł energii – te i podobne działania uzyskały dofinansowanie. Łączna wartość projektu to ponad 7 milionów złotych.

W modernizowanych obiektach zostanie np. wymieniona instalacja wewnętrzna, uporządkowane węzły ciepłownicze, wymienione okna, elewacja pokryta styropianem, wykonana izolacja dachu, wymienione oświetlenie na energooszczędne. Zamontowana zostanie również instalacja wykorzystująca OZE na potrzeby danego obiektu. W budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych przy ulicy Leśnej 8 w Lubaniu przewidziano również wykonanie windy zewnętrznej w celu zapewnienia dostępności całego budynku dla osób niepełnosprawnych.

Inwestycja ta pozwoli na znaczne oszczędności w późniejszym utrzymaniu tych obiektów oraz ochronę środowiska. Samorządy inwestujące w tego typu projekty mogą osiągnąć też duże oszczędności w kosztach późniejszego utrzymania obiektów. Z dotychczas przeprowadzonych inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej wynika, że późniejsze oszczędności w utrzymaniu budynku wynoszą od 40 do 60 proc. Jestem przekonany, że te działania wpłyną na poprawę komfortu pracy i nauki dla nauczycieli i uczniów naszych placówek edukacyjnych – podkreśla Walery Czarnecki, starosta lubański.

Wydatki ogółem - 7 122 225,40 zł
Wydatki kwalifikowalne - 6 308 321,75 zł
Wnioskowane dofinansowanie - 5 362 073,48
Wkład własny - 946 248,27
Dofinansowanie % - 85,00

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło informacji: Powiat Lubań