Uroczyste wręczenie decyzji o przyznaniu świadczeń ratowniczych

W dniu 12 kwietnia 2022 roku grupa 14 strażaków z OSP Platerówka oraz OSP Włosień, którzy ukończyli 65 lat i przez minimum 25 lat brali udział w bezpośrednich działaniach ratowniczych otrzymali w świetlicy wiejskiej we Włosieniu decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego.

W dniu 12 kwietnia 2022 roku grupa 14 strażaków z OSP Platerówka oraz OSP Włosień, którzy ukończyli 65 lat i przez minimum 25 lat brali udział w bezpośrednich działaniach ratowniczych otrzymali w świetlicy wiejskiej we Włosieniu decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego.

Druhowie odebrali decyzje z rąk Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu bryg. mgr inż. Zbigniew Szyszło oraz Wójta Gminy Platerówka Krzysztofa Halickiego.

Podczas uroczystych wystąpień, Komendant Powiatowy podkreślił, iż grupa 14 strażaków z gminy Platerówka jest najliczniejszą w powiecie lubańskim, której dotąd wręczono przedmiotowe decyzje.

W czasie spotkania druhowie opowiadali o akcjach ratowniczych, sprzęcie jakim dysponowali w latach 70 i 80 XX wieku oraz o największym pożarze na terenie gminy Platerówka jakim było pożar pałacu we Włosieniu.

Na podstawie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP - tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia. Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Źródło informacji: Gmina Platerówka