Z prac Rady Powiatu

W marcu br. Radni Rady Powiatu Lubańskiego spotkali się na posiedzeniu w Starostwie Powiatowym. Przez poprzednie dwa lata sesje Rady ze względu na ogłoszony stan pandemii odbywały się w trybie hybrydowym – Radni korzystali z łącz internetowych lub osobiście uczestniczyli w obradach przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

W marcu br. Radni Rady Powiatu Lubańskiego spotkali się na posiedzeniu w Starostwie Powiatowym. Przez poprzednie dwa lata sesje Rady ze względu na ogłoszony stan pandemii odbywały się w trybie hybrydowym – Radni korzystali z łącz internetowych lub osobiście uczestniczyli w obradach przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

Porządek obrad obejmował istotne zagadnienia dla Mieszkańców m.in. te związane z sytuacją NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne Sp. z.o.o. w związku z wystąpieniem wirusa COVID-19 oraz aktualną sytuacją związaną z bezrobociem na terenie powiatu z uwzględnieniem wystąpienia epidemii.

Po wsłuchaniu wstąpień Prezesa NZOZ ŁCM Sp. z.o.o. Krzysztofa Konopki oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Katarzyny Hudymy, Radni zadawali szereg pytań, na które odpowiadali zaproszeni goście.

Miniony okres nie był łatwy dla tych podmiotów. Szpital walczył o życie pacjentów, Powiatowy Urząd Pracy o utrzymanie miejsc pracy w powiecie. Jedno jest pewne - na koniec marca sytuację w obu jednostkach można ocenić jako stabilną. Niestety nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak wpłynie na nas sytuacja międzynarodowa.

W trakcie obrad Rada Powiatu podjęła 7 uchwał. Dwie z nich dotyczyły potępienia agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez Powiat Lubański obywatelom Ukrainy.

Pozostałe uchwały związane były ze zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej, podziału środków z PEFRON-u na rok 2022, zmiany uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego czy założenia Branżowej Szkoły II stopnia im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Lubaniu, rozszerzając w ten sposób ofertę edukacyjną jednostek oświatowych Powiatu Lubańskiego.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022. To już kolejna zmiana w ciągu trzech miesięcy tego roku. W stosunku do uchwalonego pierwotnie budżetu nastąpił wzrost dochodów o 8,9 mln zł, strona wydatkowa wzrosła o 9,738 mln zł. Wydatki majątkowe i inwestycyjne powiatu wzrosły o 5,756 mln zł i na koniec marca jest kwota 11,833 mln zł.

Źródło: Powiat Lubań