Konkursy językowe w powiecie

Dobiegła końca kolejna już edycja konkursów języków obcych, których organizatorem jest Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. Zostały one przeprowadzone zarówno stacjonarnie jak i zdalnie, co związane było z nadal panującą pandemią Covid-19.

Dobiegła końca kolejna już edycja konkursów języków obcych, których organizatorem jest Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. Zostały one przeprowadzone zarówno stacjonarnie jak i zdalnie, co związane było z nadal panującą pandemią Covid-19.

Mimo pewnych utrudnień z tym związanych, zainteresowanie konkursami było duże. Przeprowadzono po 3 konkursy z języka angielskiego i języka niemieckiego- na poziomie szkół podstawowych- klasy 5-6 i klasy 7-8 oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W konkursach udział wzięło w sumie 356 uczniów, z czego język angielski w szkołach podstawowych wybrało 159 uczniów, język niemiecki - 95.

Natomiast w szkołach ponadpodstawowych do konkursu z języka angielskiego przystąpiło 65 uczniów, a z języka niemieckiego - 37.

Zarówno uczniowie szkół podstawowych jak i szkół ponadpodstawowych wykazali się bardzo dobrym poziomem językowym, a zmierzyć się im przyszło w części pisemnej z zadaniami w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, gramatyki i leksyki oraz kreatywnego pisania. Dodatkowo uczniowie szkół ponadpodstawowych musieli wykazać się znajomością idiomów z zakresu tematycznego obowiązującego w tym roku szkolnym.

Siódmo i ósmoklasiści zaprezentowali również swoje umiejętności językowe podczas wypowiedzi ustnej, która była zarazem finałem wprowadzonym zgodnie z wytycznymi Kuratora Oświaty. Etapy powiatowe konkursów w- części pisemnej- zostały przeprowadzone w szkołach, które zgłosiły chęć pomocy przy ich organizacji, natomiast część ustna dla klas 7-8 odbyła się w PCE w Lubaniu.

Tegorocznymi laureatami w poszczególnych konkursach i kategoriach zostali:

X Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla klas 5-6:

I miejsce: Tymoteusz Drobnik - Szkoła Podstawowa nr 2 w Świeradowie Zdroju
II miejsce: Vanessa Wołoszyn - Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu
III miejsce: Aleksandra Jeziorska - Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
X Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla klas 7-8:

I miejsce: Bożena Janiszek - Szkoła Podstawowa w Smolniku
II miejsce: Oliwia Goworek - Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
III miejsce: Alicja Dobrzańska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu
XV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla klas 5-6:

I miejsce: David Baszak - Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie
II miejsce: Martyna Głowadzka - Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
III miejsce: Alan Mizgier - Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
XV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla klas 7-8:

I miejsce: Maja Łyp - Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu
II miejsce: Dariusz Diakonesku - Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu
III miejsce: Wiktoria Ołowska - Miejski Zespół Szkół w Świeradowie Zdroju
Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Ponadpodstawowych

I miejsce: Kamil Płucienniczak- ZSP im. A Mickiewicza w Lubaniu
II miejsce: Martyna Kiszkiel- ZSP im. A Mickiewicza w Lubaniu
III miejsce: Amelia Igielska- ZSP im. A Mickiewicza w Lubaniu
Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadpodstawowych

I miejsce: Marie Szymocha- ZSP im. A Mickiewicza w Lubaniu
II miejsce:
Oliwia Smolińska- ZSP im. A Mickiewicza w Lubaniu

Nikola Kumelska- ZSP im. A Mickiewicza w Lubaniu

III miejsce: Dawid Diakonesku - ZSP im. A Mickiewicza w Lubaniu.
Organizacją w zakresie merytorycznym konkursów językowych zajmowała się pani Aleksandra Karst - doradca metodyczny ds. języka niemieckiego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych przez nich wyników, nauczycielom dziękujemy za włożony trud w przygotowanie swoich uczniów i pomoc w przeprowadzeniu konkursów, a dyrekcjom szkół za wsparcie w realizację tych przedsięwzięć. Wszystkich laureatów zapraszamy na czerwcową Galę, podczas której otrzymają cenne nagrody.

Źródło informacji: Powiat Lubań