Wiosenne nasadzenia

Sadzonki 75 drzew i 35 krzewów wzbogaciły w ostatnim czasie zieleń miejską.

Sadzonki 75 drzew i 35 krzewów wzbogaciły w ostatnim czasie zieleń miejską.

W kwietniu pracownicy lubańskiego Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych rozpoczęli nasadzenia sadzonek zakupionych z budżetu miasta Lubań. Nowe drzewka i krzewy pojawiły się w wielu lokalizacjach, wśród których warto wymienić Zakątek Miłości przy ul. Stanisława Staszica, skwer przy ul. Różanej, park na Kamiennej Górze, „Podkowę” przy ul. Kopernika czy wjazd na parking przy ul. Różanej. Dodatkowo wykonano liczne uzupełnienia już istniejących punktów zieleni.

Drzewka, jakie pojawiły się ostatnio w przestrzeni miejskiej, to raczej większe sadzonki 14 gatunków drzew takich jak platan klonolistny, wiśnia piłkowana, brzoza pożyteczna czy sosna. Wybór określonych gatunków nie był przypadkowy. Ważne było dostosowanie do warunków miejskich, ale też atrakcyjność wybieranych drzew i krzewów. Przed nami jeszcze nasadzanie kwiatów w rabatach i gazonach, które powinny rozpocząć się tradycyjnie po „zimnej Zośce”.

Pamiętajmy, że roślinność oprócz odpowiednich warunków atmosferycznych potrzebuje również uwagi ze strony mieszkańców. Prosimy o troskę o nowe, jak również stare elementy krajobrazu miejskiego, które służą nam wszystkim. Warto zgłaszać i nie dopuszczać do niepotrzebnych aktów wandalizmu. Wspólnie zadbajmy o zieloną stronę miasta.

(ŁCR)