Zebranie Wiejskie Sołectwa Platerówka

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Platerówka, że w dniu 12 maja 2022 roku o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w Platerówce odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE.

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Platerówka, że w dniu 12 maja 2022 roku o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w Platerówce odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE.

Porządek Zebrania Wiejskiego: rozdysponowanie środków finansowych.