Trwa nabór do Służby Celno-Skarbowej. 50 wolnych etatów

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa zaprasza kandydatów zainteresowanych wstąpieniem w szeregi funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa zaprasza kandydatów zainteresowanych wstąpieniem w szeregi funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Służba Celno–Skarbowa realizuje zadania związane z wykrywaniem i zwalczaniem nieprawidłowości potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu finansowemu państwa. Wykonywane zadania polegają między innymi na zapewnianiu ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu oraz wywozu towarów.

Służba funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej to nie tylko praca biurowo-administracyjna, ale również działania w terenie. Funkcjonariusz wykonuje kontrole w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego oraz poboru należności celnych i akcyzowych. Odprawia podróżnych i towary, kontroluje ruch i transport drogowy. Dba by nielegalne i niebezpieczne towary nie trafiły do Polski i innych krajów UE. Ponadto funkcjonariusze zajmują się rozpracowaniem grup przestępczych, wykrywaniem kontrabandy czy kontrolą gier i zakładów wzajemnych.

Nieocenionymi towarzyszami w Służbie są psy wyszkolone w wykrywaniu nielegalnych towarów. Wyszkolone psy to partnerzy pełniący służbę wraz ze swoimi opiekunami.

Służba Celno–Skarbowa dysponuje nowoczesnymi urządzeniami pomagającymi w codziennych obowiązkach, np. roentgeny czy laboratoria chemiczne.

Obecnie dolnośląska KAS poszukuje kandydatów na 50 wolnych etatów w Służbie Celno–Skarbowej. Każdego, kto chciałby przyłączyć się do wykonywania zadań realizowanych przez Krajową Administrację Skarbową i spełnia wskazane w ogłoszeniu wymagania, zachęcamy do spróbowania swoich sił.

Podejmując Służbę funkcjonariusz może liczyć na wiele benefitów. Poza uposażeniem zasadniczym i dodatkiem za stopień służbowy otrzymuje dodatek za wieloletnią służbę w wysokości od 2% do 25 % uposażenia zasadniczego, nagrodę roczną, tzw. „trzynastkę", nagrody jubileuszowe oraz dodatkowo pakiet szkoleń przygotowujący do pełnienia Służby Celno-Skarbowej.

Ponadto zapewnione jest dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny, możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby, dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby, dodatek za służbę w godzinach nocnych.

W obecnie rozpoczętym postępowaniu kwalifikacyjnym do Służby Celno – Skarbowej aplikacje można składać do 25 maja 2022 r. Więcej informacji na temat rekrutacji zawartych jest na stronie www.dolnoslaskie.kas.gov.pl (zakładka ogłoszenia / nabór).

Zapraszamy do składania ofert.

Źrodło informacji: Powiat Lubań