Zawieszona działalność punktu Programu "Czyste Powietrze"

Informujemy, że działalność miejskiego punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 6 w Lubaniu, z dniem 12 maja 2022 r. zostaje zawieszona do czasu podpisania nowego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Informujemy, że działalność miejskiego punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 6 w Lubaniu, z dniem 12 maja 2022 r. zostaje zawieszona do czasu podpisania nowego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zainteresowanych Programem Czyste Powietrze mieszkańców Lubania zapraszamy do zapoznania się z materiałami na stronie www.czystepowietrze.gov.pl bądź do bezpośredniego kontaktu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu lub z jego najbliższym oddziałem znajdującym się w Jeleniej Górze. Dane kontaktowe do WFOŚiGW znajdują się na stronie www.wfosigw.wroclaw.pl.

UM Lubań