Działalność rozpoczyna Placówka Wsparcia Dziennego w Siekierczynie

W dniu 16 maja 2022 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Siekierczyn otworzy swoje drzwi Placówka Wsparcia Dziennego w Siekierczynie.

W dniu 16 maja 2022 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Siekierczyn otworzy swoje drzwi Placówka Wsparcia Dziennego w Siekierczynie.

Również w maju ruszą zapisy na zajęcia do Placówki. Zapraszamy do wspólnego oraz kreatywnego spędzania czasu dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat.

Placówka Wsparcia Dziennego w Siekierczynie będzie funkcjonować w formie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej i wspierać rodziny poprzez objęcie ich pociech dzienną opieką i wychowaniem. Ponadto Placówka zapewni pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań, a w miarę potrzeb, również dożywianie.

Placówka Wsparcia Dziennego będzie mieścić się w poniższych lokalizacjach:
- Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siekierczynie - Siekierczyn Nr 1,
środy i piątki od godz. 14.00 do 18.00.
- Auli Środowiskowej w Zarębie (filia) - ul. Jana Pawła II Nr 4,
poniedziałki i wtorki od godz. 14.00 do 18.00.
- Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Rudzicy (filia) - Rudzica Nr 135,
czwartki od godziny 14.00 do 18.00.

Nadrzędnym aspektem pracy Placówki będzie aktywne wspomaganie rozwoju, rozwijanie zainteresowań poznawczych, umiejętności orientacji w otaczającej rzeczywistości i pobudzanie postawy twórczego reagowania na zachodzące w niej zmiany.

W naszej Placówce będą prowadzone programy profilaktyczne. Zadbamy również o konstruktywne spędzanie czasu wolnego.

Zapisy odbywać się będą u wychowawców w miesiącu maju br. w godzinach funkcjonowania świetlic. Kontakt z wychowawcami Placówki pod nr tel. 509 637 103 i tel. 508 124 085.

Zapraszamy.