Majowa sesja nadzwyczajna

11 maja odbyła się, w trybie zdalnego obradowania, LIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lubań.

11 maja odbyła się, w trybie zdalnego obradowania, LIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lubań.

Sesję, na wniosek Burmistrza Miasta Lubań, zwołano przede wszystkim w celu podjęcia uchwały wprowadzającej zmiany w budżecie miasta na 2022 r. Plan dochodów i wydatków budżetu miasta zostaje zmniejszony o kwotę 4.512.210,00 zł, co wynika przede wszystkim z konieczności podziału realizacji inwestycji związanej z przebudową dróg gminnych ul. Główna i ul. Kolejowa na dwa etapy.

Inne zmiany dotyczą Projektu Cyfrowa Gmina oraz przesunięć w obrębie projektów „Rewitalizacja Parku na Kamiennej Górze w Lubaniu – etap I” i „Przebudowa ul. Mieszka I”.

Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 101.026.195,68 zł, natomiast plan wydatków – 116.703.468,73 zł.

Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie, podobnie jak uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Miejskiej Lubań na lata 2022 – 2036.

(ŁCR)