Zostań policjantem!

Wciąż trwa proces rekrutacji do służby w Policji. Stabilna, ciekawa praca z atrakcyjnym wynagrodzeniem oraz możliwością podnoszenia kwalifikacji i rozwoju. U nas odbędziesz ciekawe i bezpłatne szkolenia. Nie czekaj i złóż już dziś wymagane dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu.

Wciąż trwa proces rekrutacji do służby w Policji. Stabilna, ciekawa praca z atrakcyjnym wynagrodzeniem oraz możliwością podnoszenia kwalifikacji i rozwoju. U nas odbędziesz ciekawe i bezpłatne szkolenia. Nie czekaj i złóż już dziś wymagane dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu.

Nabór do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu prowadzony jest cały rok. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą nieść pomoc innym, mają nieposzlakowaną opinię i angażują się w pełni w realizację zadań oraz powierzonych obowiązków. Ten zawód nie tylko pozwoli Ci na realizację planów i marzeń, ale również zapewni stabilizację finansową i stały rozwój zawodowy. Różnorodność pracy w kilku wydziałach (prewencji, ruchu drogowego, kryminalny, dochodzeniowo-śledczy, nieletnich), na stanowiskach umożliwiających rozkwit indywidualnych predyspozycji. Zapewniamy służbę obfitującą w wiele wyzwań, dla osób pełnych empatii i jednocześnie zdecydowanych, którzy z pasją będą wypełniać słowa roty ślubowania stanowiącej policyjne credo. Praca w cywilu nie zapewni Ci tylu możliwości zdobywania wiedzy i doświadczenia, a także odbycia wielu szkoleń we wszystkich obszarach działania.

Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną, kreatywną i potrafisz pracować w zespole to już dziś wypełnij niezbędne dokumenty i złóż w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu.

Przypominamy, że służbę w szeregach Policji może pełnić osoba:

- posiadająca polskie obywatelstwo,
- posiadająca nieposzlakowaną opinię,
- nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystająca z pełni praw publicznych,
- posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować,
- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

OSOBA ZAINTERESOWANA PODJĘCIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE DOKUMENTY:


-pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,
- wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
-dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopia – oryginały do wglądu),
- kserokopia prawa jazdy,
- książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
- kserokopia świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc zatrudnienia.

NAJBLIŻSZE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

2022 r. Komendant Główny określił następujące terminy przyjęć:

  • 14 czerwca 2022 r
  • 2 sierpnia 2022 r.
  • 19 września 2022 r.
  • 29 grudnia 2022 r.

asp.szt. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń