Kolejne dofinansowania na rozwój Gminy Siekierczyn

Ponad 200 000 zł z trzech źródeł dla Gminy Siekierczyn. Poniżej szczegóły.

Ponad 200 000 zł z trzech źródeł dla Gminy Siekierczyn. Poniżej szczegóły.

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 maja bieżącego roku, Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wyłonionym w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022”.

W ramach wyżej wymienionego konkursu pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 103 357 złotych na budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siekierczyn, dzięki czemu powstaną kolejne punkty świetlne zwiększające bezpieczeństwo i komfort życia naszych mieszkańców.

Za sprawą podjętych przez nas starań, Dolnośląski Urząd Marszałkowski przyznał również naszej gminie pomoc finansową w kwocie 35 000 złotych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. Dzięki tym środkom wspierane są gminy w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami.

Dzięki udzielonemu przez Urząd Gminy Siekierczyn wsparciu, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Jeziorna” w Siekierczynie uzyskało pozytywną ocenę i rekomendację do dofinansowania przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie w kwocie 91 000 złotych, na realizację zadania "Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji LGD – wykonanie wielofunkcyjnego boiska wiejskiego z nawierzchnią bezpieczną w Siekierczynie Górnym." Przebudowa kolejnego już boiska na terenie Gminy Siekierczyn, będzie wspaniałym dopełnieniem dla nowego placu zabaw który powstał w ubiegłym roku na terenie Górnego Siekierczyna. Po przebudowaniu zdewastowanego w chwili obecnej boiska i dostosowaniu go do obecnie obowiązujących standardów umożliwiony będzie rozwój i aktywne spędzanie czasu wolnego zarówno dla dzieci w różnym wieku, jak i dorosłych.

Kolejne środki wsparcia finansowego stwarzają nowe możliwości rozwoju naszej małej ojczyzny.