Zmiany kadrowe w Straży Miejskiej

Z dniem 19 maja z przyczyn zdrowotnych ze stanowiska Komendanta Straży Miejskiej ustąpił wieloletni, doświadczony funkcjonariusz służb mundurowych, Jan Baniak.

Z dniem 19 maja z przyczyn zdrowotnych ze stanowiska Komendanta Straży Miejskiej ustąpił wieloletni, doświadczony funkcjonariusz służb mundurowych, Jan Baniak.

Jan Baniak został Komendantem Straży Miejskiej w Lubaniu 2 stycznia 2013 roku. Stanowisko objął w wyniku konkursu, na którym wykazał się dużą wiedzą o bezpieczeństwie, porządku publicznym oraz znajomością spraw samorządowych. Warto nadmienić, że w latach 2006 – 2010 był radnym Rady Miasta Lubań. Poza tym właściwie całe życie zawodowe byłego już komendanta związane było z mundurem.

Ukończył wyższe studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a następnie odbył studia wyższe magisterskie uzupełniające na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując tytuł magistra prawa. Jan Baniak służył w Wojsku Polskim, Areszcie Śledczym oraz Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu. Naszą Strażą Miejską kierował przez prawie dziesięć lat. Z dniem 20 maja br. pełnienie obowiązków komendanta powierzono dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu, Michałowi Łukjańcowi.

(ŁCR)