Mobilny punkt informacyjny dla mieszkańców Gminy Lubań

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców Gminy Lubań do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców Gminy Lubań do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich.

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, będzie pełnić dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Lubań, Sala Narad, IIIp.

Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.

Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.

Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego odbędą się: 3 czerwca 2022 r. w godz. 10.30-13.00. Siedziba Urzędu Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, SALA NARAD, III p.