Placówka Wsparcia Dziennego w Siekierczynie już funkcjonuje

Dnia 16 maja 2022 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Siekierczyn otworzyła swoje drzwi Placówka Wsparcia Dziennego w Siekierczynie. Trwają jeszcze zapisy na zajęcia do Placówki. Zapraszamy do wspólnego i kreatywnego spędzania czasu dzieci i młodzież w wieku od 7-15 lat.

Dnia 16 maja 2022 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Siekierczyn otworzyła swoje drzwi Placówka Wsparcia Dziennego w Siekierczynie. Trwają jeszcze zapisy na zajęcia do Placówki. Zapraszamy do wspólnego i kreatywnego spędzania czasu dzieci i młodzież w wieku od 7-15 lat.

Placówka Wsparcia Dziennego w Siekierczynie działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Funkcjonuje w formie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej i wspiera rodziny poprzez objęcie ich pociech dzienną opieką i wychowaniem. Placówka zapewnia pomoc w nauce, organizuje czas wolny, zabawę, zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań i dożywianie.

Placówka Wsparcia Dziennego mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siekierczynie - Siekierczyn Nr 1 (czynna w środy), a jej 2 filie: w Auli Środowiskowej w Zarębie ul. Jana Pawła II Nr 4 (czynna w poniedziałki i wtorki) oraz w Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Rudzicy - Rudzica Nr 135 (czynna w czwartki i piątki). PWD pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00.

W Placówce prowadzone będą programy profilaktyczne, gdzie w formie zabawy zostaną przekazane informacje o niebezpieczeństwach, jakie niesie za sobą uzależnienie i promowany będzie zdrowy styl życia.

Zofia Chmielewska