Od trzech dekad na linii ognia

W ostatni piątek maja Powiatowa Straż Pożarna zaprosiła w swoje progi przedstawicieli służb mundurowych oraz władz samorządowych z Lubania i okolic. Nie zabrało również emerytów i reprezentantów zaprzyjaźnionych szkół, firm i zakładów. Na uroczystości pojawił się również wysłannik Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu st. bryg. Łukasz Winkowski. Okazja do spotkania była niemała, ponieważ oprócz Dnia Strażaka, świętowano okrągłą rocznicę powołania Państwowej Straży Pożarnej.

W ostatni piątek maja Powiatowa Straż Pożarna zaprosiła w swoje progi przedstawicieli służb mundurowych oraz władz samorządowych z Lubania i okolic. Nie zabrało również emerytów i reprezentantów zaprzyjaźnionych szkół, firm i zakładów. Na uroczystości pojawił się również wysłannik Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu st. bryg. Łukasz Winkowski. Okazja do spotkania była niemała, ponieważ oprócz Dnia Strażaka, świętowano okrągłą rocznicę powołania Państwowej Straży Pożarnej.

Jubileusz miał wyjątkową oprawę, którą podkreślał występ orkiestry reprezentacyjnej Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Uroczysty apel, w którym oprócz zaproszonych gości, brali udział strażacy, druhowie oraz pracownicy z korpusu służby cywilnej lubańskiej komendy, został przygotowany zgodnie z ceremoniałem pożarniczym oraz wieloletnią tradycją. W związku z tym, że pogoda nie dopisała, wydarzenie odbyło się w klimatycznej remizie strażackiej. Po obowiązkowych meldunkach, odśpiewaniu hymnu i przywitaniu przybyłych przystąpiono do zasadniczej części uroczystości, w której dominował blask medali i odznak przyznanych zasłużonym dla ochrony przeciwpożarowej oraz za zasługi dla pożarnictwa. Oprócz odznaczeń i dyplomów przekazano akty mianowania na wyższy stopień służbowy. Choć każdy wyróżniony i awansowany może pochwalić się sukcesami, to na szczególne brawa zasłużyli funkcjonariusze z 30-letnim stażem służby pożarniczej – mł. bryg. Mariusz Kadłubowski oraz mł. bryg. Krzysztof Skowron. Z okazji zaszczytnego jubileuszu, za ogromne zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa publicznego medale okolicznościowe wręczono burmistrzom i wójtom okolicznych miejscowości, prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lubaniu oraz Kapelanowi Powiatowemu strażaków i druhów.

- Przez ostatnie trzy dekady diametralnie zmieniła się struktura interwencji podejmowanych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej, jak również jednostek ochotniczych straży pożarnej, z którymi wspólnie prawie codziennie prowadzimy działania ratowniczo-gaśnicze, związane głównie z ratowaniem mienia, zdrowia i życia ludzkiego, które jest wartością najcenniejszą – mówił Zbigniew Szyszło Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu. - Obecnie analizując statystyki wszystkich zdarzeń na przełomie ostatnich kilkunastu lat, jedna czwarta z nich dotyczy bezpośredniego gaszenia pożarów. Pozostałe siedemdziesiąt pięć procent zdarzeń to interwencje zakwalifikowane do grupy tzw. miejscowych zagrożeń, takich jak: wypadki komunikacyjne, zagrożenia chemiczno-ekologiczne, radiacyjne, katastrofy budowlane czy usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wszędzie tam, gdzie potrzeba jest szybka, profesjonalna, fachowa pomoc pojawiają się funkcjonariusze z Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie z jednostek ochotniczych straży pożarnych. Właśnie dzięki takim działaniom, wykonywany zawód zawodowego strażaka oraz działalność w jednostkach ochotniczych straży pożarnej wzbudza szacunek oraz wielkie uznanie w oczach społeczeństwa - podkreślał Z. Szyszło.

Obchody trzydziestolecia były doskonałą okazją, do przekazania na ręce komendanta medalu „Za Zasługi dla Miasta Lubania”. Rada Miasta Lubań przyznała odznaczenie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu za promowanie miasta, zasługi włożone w jego rozwój oraz pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców.

- Niech ten skromny krążek będzie symbolem wdzięczności i najwyższego uznania - mówił Zastępca Burmistrza Miasta Lubań, Mateusz Zajdel. - Etos funkcjonariusza Straży Pożarnej to hart ducha, poświęcenie, kompetencja, odwaga, stanowczość… To dzięki tym cechom skutecznie niesiecie pomoc i chronicie to, co najcenniejsze – ludzkie życie. Raz jeszcze dziękuję za to, że jesteście, czuwacie… Życzę bezpiecznej służby każdego dnia i tylu powrotów, ile wyjazdów, a tych ostatnich – oby jak najmniej. Niech Święty Florian czuwa nad Wami drodzy strażacy - zakończył burmistrz.

W trakcie jubileuszu przekazano w użytkowanie i poświęcono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3/29, który został zakupiony przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Z miłym przyjęciem, tuż po przekazaniu kluczyków dla dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubaniu, spotkało się włączenie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Uroczystość zakończył poczęstunek, w którym najważniejsze miejsce zajmowała tradycyjna grochówka strażacka przygotowana w kuchni polowej.

(ŁCR)