Gmina Siekierczyn z dofinansowaniem

W dniu 30 maja b.r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podała wyniki drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W dniu 30 maja b.r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podała wyniki drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dzięki podjętym staraniom i wytężonej pracy, Gmina Siekierczyn otrzyma kwotę 4 993 250 zł na modernizację dróg gminnych oraz budowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej towarzyszącej, co w skali powiatu na 8 podmiotów dotowanych stawia nas na trzeciej pozycji, zaraz za Miastem Lubań i Gminą Leśna.

Planowana inwestycja zostanie włączona do istniejącej sieci dróg. Budowa chodników, poboczy oraz infrastruktury drogowej wraz z lampami ulicznymi wpłynie na całościową realizację najpilniejszych potrzeb mieszkańców.