Pieniądze z Polskiego Ładu dla gmin Powiatu Lubańskiego

Do samorządów powiatu lubańskiego trafiło około 45 mln zł. Z tych środków powstanie między innymi nowa siedziba Powiatowego Centrum Edukacji i Biblioteki Pedagogicznej, remont przejdzie boisko przy ul. Ludowej w Lubaniu. Nowe funkcje zyska dworzec kolejowy w Leśnej, gdzie powstanie Centrum Produktu Lokalnego.

Do samorządów powiatu lubańskiego trafiło około 45 mln zł. Z tych środków powstanie między innymi nowa siedziba Powiatowego Centrum Edukacji i Biblioteki Pedagogicznej, remont przejdzie boisko przy ul. Ludowej w Lubaniu. Nowe funkcje zyska dworzec kolejowy w Leśnej, gdzie powstanie Centrum Produktu Lokalnego.

Do samorządów w całym kraju trafiło 30 mld zł. Na terenie Dolnego Śląska dofinansowanie otrzymało 320 inwestycji, w tym dziesięć na terenie powiatu lubańskiego. Osiem inwestycji realizowały będą gminy, jedną powiat i jedna jest inwestycją wojewódzką.

Miasto Lubań – 15 150 000,00 zł

4 750 000,00 zł - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubaniu poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń.

10 400 000,00 zł - Przebudowa kompleksu boisk przy ul. Ludowej w Lubaniu - etap II i IV . Etap II to koncepcja o której tak pisaliśmy w 2017r. - Tereny wzdłuż rzeki Kwisy w pobliżu wodospadu mają zostać uporządkowane i pozostać otwartymi, powstanie tam również boisko do piłki plażowej. Jest też koncepcja, aby stworzyć przy rzece infrastrukturę przygotowaną z myślą o coraz częściej pojawiających się kajakarzach. Wszystko to ma zostać połączone żwirowymi alejkami z kolejną atrakcją zlokalizowaną w pobliżu Młynówki pomiędzy nowym boiskiem a parkingiem.
Etap IV - Modernizacja starego stadionu do celów lekkoatletycznych, czyli oświetlona nowa płyta boiska z tartanową bieżnią. W planie jest również budowa nowych trybun, wyższych i zadaszonych, pod którymi zlokalizowane będą szatnie, toalety oraz pomieszczenia gospodarcze. W starym miejscu pozostanie boisko treningowe, ale tuż za min od strony ulicy Ludowej jest miejsce na zlokalizowanie tam jeszcze jednego boiska, tym razem wielofunkcyjnego.

Gmina Leśna - 6 800 000,00 zł

Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL). To koncepcja rewitalizacji leśniańskiego dworca kolejowego i znajdującego się przed nim placu przy ul. Baworowo.

Siekierczyn - 4 993 250,00 zł

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Siekierczyn.

Świeradów-Zdrój - 4 500 000,00 zł

Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa-Zdrój

Gmina Platerówka – 4 050 000zł

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Platerówka.

Gmina Lubań – 2 866 687,54 zł

688 218,95 zł - Przebudowa drogi gminnej w Kościelnikach Dolnych z drogi szutrowej na drogę o nawierzchni bitumicznej.

717 335,29 zł - Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim.

1 461 133,30 zł - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań.

Powiat Lubański – 4 250 000,00 zł

Budowa nowej siedziby Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Formuła zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru inwestorskiego. Ta inwestycja to budowa nowej siedziby Powiatowego Centrum Edukacji oraz biblioteki pedagogicznej na terenie kompleksu edukacyjnego przy ul. Łokietka w Lubaniu.

Województwo Dolnośląskie - 4 750 000,00 zł

Rozbiórka i budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 km 11+547 w pobliżu m. Włosień.

To na razie plany, bo życie już pokazywało, że pieniądze z Polskiego Ładu wracały do rządowej kasy. Niektóre samorządy z rożnych przyczyn nie zdołały wydać pieniędzy z pierwszego rozdania. Najczęściej powód był jeden. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku samorządy nie znajdowały wykonawców, którzy w proponowanych pieniądzach zdołaliby wykonać zlecane w przetargach inwestycje. W ten sposób część pieniędzy wróciła do rządowej kasy, a teraz w jeszcze większej sumie została rozdysponowana ponownie.

Źródło informacji: Powiat Lubański