„Mobilny Urzędnik” – nowa usługa w Urzędzie Miasta Lubań

Aby poprawić jakość obsługi interesanta, Urząd Miasta Lubań uruchomił nową usługę. Teraz urzędnicy dotrą do osób, nie mogących samodzielnie załatwić swojej sprawy.

Aby poprawić jakość obsługi interesanta, Urząd Miasta Lubań uruchomił nową usługę. Teraz urzędnicy dotrą do osób, nie mogących samodzielnie załatwić swojej sprawy.

W ramach ogólnopolskiego rządowego projektu „Mobilny Urzędnik” wdrożona została usługa, która ma poprawić dostępność urzędu oraz przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i obywatelskiemu mieszkańców Lubania o specjalnych potrzebach.

Osoby z niepełnosprawnościami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się, osoby starsze (powyżej 65. roku życia), osoby zależne (powyżej 15. roku życia) – wszyscy oni mogą liczyć na pomoc urzędników miejskiego magistratu.

– „Mobilny Urzędnik” to nowatorskie rozwiązanie, dzięki któremu większość spraw urzędowych taka osoba będzie mogła załatwić w miejscu swojego zamieszkania lub pobytu, pod warunkiem że znajduje się ono w granicach administracyjnych miasta Lubań – podkreślał Arkadiusz Słowiński, Burmistrz Miasta Lubań.

Jakie sprawy obejmuje usługa „Mobilny Urzędnik”?

  • Złożenie deklaracji lub korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
  • Złożenie wniosku o wydanie zgody na wykreślenie w księdze wieczystej zapisów dot. zwrotu udzielonej bonifikaty.
  • Wnioski o wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego.

– Urząd Miasta Lubań został wyposażony w mobilną stację urzędnika, dzięki czemu możliwe jest również złożenie wniosku o dowód osobisty wraz z pobraniem odcisków palców poza urzędem – mówi Aneta Płachcińska, Naczelniczka Wydziału Spraw Obywatelskich i Kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego. – Mobilna stacja urzędnika pozwala też na wydanie dowodu osobistego wraz z aktywacją warstwy elektronicznej oraz aktywację certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego – dodała A. Płachcińska.

W ten sposób dowód osobisty mogą uzyskać nie tylko osoby, które do urzędu nie są w stanie dotrzeć osobiście z powodu choroby czy niepełnosprawności, ale także osoby przebywające w domach pomocy społecznej czy zakładach karnych.

Aby umówić wizytę urzędnika, wystarczy zgłoszenie telefoniczne. Potrzebę może również zasygnalizować członek rodziny, sąsiad lub opiekun.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 pod numerem telefonu 75 646 44 99 lub w Urzędzie Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, pokój nr 9.

Zgłoszenia w sprawach wydania lub odbioru dowodu osobistego, przyjmowane są w Wydziale Spraw Obywatelskich – Urzędu Stanu Cywilnego pod numerami telefonów 75 64 64 441 lub 438, lub w siedzibie urzędu przy ul. A. Mickiewicza 6 (parter) w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki 7.30 – 15.30, we wtorki 7.30 – 17.00 i w piątki 7.30 – 14.00. Wizyty umawiane są w miarę potrzeb.

Warto podkreślić, że usługa jest bezpłatna.

(ŁCR)