Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Miasto przedstawiło wyniki konkursu na organziację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Miasto przedstawiło wyniki konkursu na organziację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Nazwa konkursu: Wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek letni dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień

Termin realizacji zadań: 15.06.2022 - 30.09.2022

Kwota przeznaczona na zadania: 35 000,00 zł

Tytuł oferty/ Oferent: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży na obozie tenisa stołowego z uwzględnieniem elementów profilaktyki uzależnień
Uczniowski Klub Sportowy TS Sparta Lubań
Kwota wnioskowana: 7 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 0,00 zł

Tytuł oferty/ Oferent: Obóz pod namiotami
ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Lubań
Kwota wnioskowana: 30 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

Tytuł oferty/ Oferent: Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej".
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl, www.FestiwalBialowieski.pl, www.FestiwalZubra.pl, www.ForestFestival.Eu, Fundacja Instytut Białowieski
Kwota wnioskowana: 35 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 0,00 zł