Nagrody dla zdolniejszych rozdane

Po raz 22 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu podsumowało realizację swoich zadań. W roku szkolnym 2021/2022 jednym z ważniejszych było wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży. Na uroczystej Gali Laureatów wręczono nagrody 118 Laureatom 35 konkursów powiatowych i wojewódzkich oraz uhonorowano 140 dyrektorów i nauczycieli.

Po raz 22 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu podsumowało realizację swoich zadań. W roku szkolnym 2021/2022 jednym z ważniejszych było wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży. Na uroczystej Gali Laureatów wręczono nagrody 118 Laureatom 35 konkursów powiatowych i wojewódzkich oraz uhonorowano 140 dyrektorów i nauczycieli.

W dniu 14 czerwca 2022 r. w auli Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Lubaniu odbyło się uroczyste zakończenie kolejnego roku szkolnego 2021/2022 Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu. W dorocznej Gali uczestniczyło 118 Laureatów 35 konkursów dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 140 dyrektorów i nauczycieli, a także przedstawiciele lokalnych samorządów, rodzice i dziadkowie głównych bohaterów.

- Możliwość rywalizacji w różnych dziedzinach i sukcesy tak wielu zdolnych uczniów świadczą o tym, że choć jesteśmy niewielkim powiatem, to mamy bardzo zdolnych mieszkańców. A dzisiejsza uroczystość to sukces PCE, ale sama pani dyrektor nie mogłaby tego osiągnąć. Zatem podziękowania i gratulacje należą się także szkołom i nauczycielom. Tak duża liczba konkursów i projektów to wiele możliwości do rywalizacji dla kilku tysięcy dzieci i młodzieży. Wszystkim laureatom konkursów i Państwu bardzo serdecznie dziękuję – powiedział Wicestarosta Lubański Konrad Rowiński.

Jak podsumowała dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego Anna Adamska, w roku szkolnym 2021/2022 liczba rywalizujących w 35 konkursach i projektach edukacyjnych wyniosła 3.208 osób, w tym 269 przedszkolaków, 2621 uczniów szkół podstawowych, 318 uczniów szkół ponadpodstawowych. - Doceniam wielkie zaangażowanie 10 szkół - dyrektorów i nauczycieli – współorganizatorów konkursów powiatowych – powiedziała dyrektor Adamska. - To dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli są fundatorami głównych nagród dla laureatów. Starosta Lubański ufundował nagrody dla laureatów konkursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a PCE zakupiło statuetki oraz okolicznościowe albumy „Fauna w obiektywie”, a także wydało biuletyn podsumowujący nasze działania „Po Co Edukacja?”. Sponsorami nagród w powiatowym projekcie edukacyjnym „Ekoludek” byli: Piotr Trzciński i Grzegorz Więckowski z firmy Contur 2000 w Lubaniu i Mateusz Stolarz z firmy Perfekta w Lubaniu.

Nagrody Laureatom, a podziękowania, listy gratulacyjne i kwiaty dyrektorom i nauczycielom wręczyli: Konrad Rowiński Wicestarosta Lubański oraz Anna Adamska dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu. Ponadto podziękowania za aktywny udział w pracach powiatowych komisji konkursowych otrzymali lokalni przedsiębiorcy, artyści oraz pedagodzy działający w powiatowych komisjach konkursowych. Wszyscy wyróżnieni otrzymali na pamiątkę albumy prac fotograficznych „Fauna w obiektywie” oraz biuletyn „Po Co Edukacja?”.

Warto też podkreślić, że 7 powiatowym konkursów dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w tym roku szkolnym znalazło się w Wykazie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, a laureaci tych konkursów mają prawo do dodatkowych punktów, ważnych przy rekrutacji do wybranej szkoły średniej.

Aby w pełni podsumować rok szkolny, dyrektor Adamska wspomniała także o realizowanych przez PCE powiatowych projektach edukacyjnych: zespołowy powiatowy projekt edukacyjny „Ekoludek” - dla klas I-III szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych, w którym wzięło udział 644 uczniów i przedszkolaków oraz indywidualny - „Mały poliglota w krainie języków” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z udziałem 73 uczniów z 12 szkół.

Miłym akcentem artystycznym był koncert uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu oraz wspólne fotografie uczestników Gali Laureatów.

Źródło informacji: Powiat Lubański