Gmina Lubań - nowe stawki wody

Wójt Gminy Lubań informuję, iż od 26.06.2022 r. zmienią się stawki za dostawę wody.

Wójt Gminy Lubań informuję, iż od 26.06.2022 r. zmienią się stawki za dostawę wody.

Zgodnie z decyzją WR.RZT.70.117.2021 z dnia 01.06.2021r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubań na okres 2021-2024 stawki za 1 m3 w wysokości: