Zmiana organizacji ruchu w czasie SFM

Informujemy, że w związku z organizacją Sudeckiego Festiwalu Minerałów w dniach 1.07.2022 r. - 3.07.2022 r. w obrębie centrum Lubania nastąpi zmiana organizacji ruchu.

Informujemy, że w związku z organizacją Sudeckiego Festiwalu Minerałów w dniach 1.07.2022 r. - 3.07.2022 r. w obrębie centrum Lubania nastąpi zmiana organizacji ruchu.

W dniach 28.06.2022 r. - 04.07.2022 r., na czas Sudeckiego Festiwalu Minerałów dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego wyłączone zostaną z ruchu drogowego następujące ulice: część ul. Spółdzielczej, ul. Ratuszowa, ul. Rynek, część ul. Wrocławskiej, część ul. Wąskiej, część ul. Tkackiej.

Parkingi

Od 28 czerwca (wtorek) w centrum miasta zostanie wprowadzone nowe oznakowanie drogowe w postaci znaków i tablic informujących o imprezie. W tym dniu wyłączony zostanie z użytkowania parking na ul. Rynek (wokół Tretu oraz parking przyległy), odcinek parkingu na ul. Spółdzielczej (przy drogerii Rossmann) oraz parking na ul. Ratuszowej.

W dniach 28 czerwca - 03 lipca (wtorek - niedziela) całkowicie wyłączone z ruchu będą następujące ulice oraz parkingi: Ratuszowa, Rynek, ul. Wąska (na odcinku od ul. Brackiej do ul. Spółdzielczej), ul. Mikołaja – od ul. Szkolnej do Rynku.

Objazdy

Wyjazd z ul. Wąskiej oraz z ul. Husytów będzie odbywał się prześwitem pomiędzy blokami ul. Tkackiej do ul. Szkolnej.
Odcinek ul. Wąskiej pomiędzy ul. Bracką w ul. Spółdzielczą będzie wyłączo ny z ruchu kołowego.


Ul. Spółdzielcza od strony Pl. 3 Maja będzie przejezdna tylko do skrzyżowania z ul. Wąską. Natomiast wyjazd z ul. Spółdzielczej będzie możliwy odcinkiem drogi wewnętrznej, za restauracją Tęczowa lub drogą wewnętrzną, na zapleczu ul. Spółdzielczej w kierunku Placu Strażackiego i dalej w ul. Ratuszową i Podwale.

W związku z tym że impreza będzie miała miejsce w rynku wyłączony z ruchu zostanie odcinek ul. Mikołaja pomiędzy ul. Szkolną a ul. Rynek.

Zmiany organizacji ruchu w centrum miasta będą obowiązywały od 28 czerwca do 4 lipca 2022 r.