Lato w mieście

Jak co roku, z ofertą wakacyjnych zajęć wychodzą do lubańskich dzieci jednostki miejskie. MDK postawił na sztukę, MiPBP na odkrywanie świata, OWD na integrację, emocje i rozwój osobisty. Nowością są półkolonie zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 4.

Jak co roku, z ofertą wakacyjnych zajęć wychodzą do lubańskich dzieci jednostki miejskie. MDK postawił na sztukę, MiPBP na odkrywanie świata, OWD na integrację, emocje i rozwój osobisty. Nowością są półkolonie zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 4.

Miejski Dom Kultury zaprasza od 4 do 15 lipca na zajęcia pn. „Sztuka łączy i uzdrawia”. Program adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat. Głównym celem zajęć jest promowanie postaw tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia wśród dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy w atmosferze wspólnego przeżywania i indywidualnego rozumienia sztuki. Istotne będzie również kształtowanie nawyku twórczego spędzania wolnego czasu. Zajęcia warsztatowe prowadzone będą przez wyspecjalizowanych instruktorów z Polski i Ukrainy, w zakresie: sztuk plastycznych, teatru i gry aktorskiej, śpiewu, umuzykalnienia, tańca nowoczesnego, zajęć sensorycznych z budowy instrumentów oraz integracyjnych. Dodatkowo MDK zachęca do udziału w imprezach miejskich, jakich w okresie letnim nie zabraknie.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna przygotowała ofertę wakacyjną dla dzieci w dwóch grupach wiekowych (6-9 lat oraz 10-12 lat). Od 4 lipca do 12 sierpnia zajęcia będą prowadzone w ramach określonych bloków tematycznych. Zajęcia „Mali odkrywcy” rozbudzą zainteresowanie światem, zaś „Poznajemy zawody” pozwolą zapoznać dzieci z wybranymi zawodami, a przy tym ukształtować postawę pracy i motywacji do działania. Warsztaty plastyczno-techniczne zachęcą dzieci do twórczego działania i udoskonalą ich umiejętności manualne, a „Biblioteczne Kino” wzbogacą dyskusje filmowe. Piątkowe spotkania z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej wprowadzą uczestników zajęć w świat ekologii.

Ośrodek Wsparcia Dziennego zorganizował półkolonie dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta Lubań (pierwszeństwo udziału w zajęciach mają dzieci uczęszczające do świetlicy OWD). Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zostały zaplanowane w dwóch terminach: od 4 do 22 lipca oraz od 8 do 26 sierpnia. Ten czas wypełnią dzieciom różnorodne działania praktyczne związane z muzyką i teatrem, w tym wyjścia na spektakle i koncerty. Nie zabraknie warsztatów sensorycznych oraz zajęć integracyjnych, czytelniczych, plastyczno-technicznych czy sportowych. Sporą atrakcją będą wyjazdy rekreacyjne. W zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa zaplanowano prelekcję funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Ponadto w Ośrodku zostaną zorganizowane zajęcia profilaktyczne ukierunkowane na emocje i dobrą komunikację.

Muzeum Regionalne w czasie wakacji (ale też przez cały rok) zaprasza najmłodszych do zwiedzania muzeum oraz Wieży Brackiej wraz z wystawą mineralogiczną. Jednocześnie szczególnie gorąco zaprasza dzieci i młodzież wraz z rodzinami do udziału w Sudeckim Festiwalu Minerałów (1-3 lipca). W ramach SFM tuż przy ratuszu z myślą o dzieciach i młodzieży powstanie Osada Górnicza, Strefa Poszukiwacza oraz Geostrefa. Wiele radości dostarczy wszystkim strefa zabawy z dmuchańcami oraz wesołym miasteczkiem.

Ze względu na rozpoczęty remont krytej pływalni oraz hali sportowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji tego lata nie będzie organizował zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu wyszła do lubańskiej dziatwy z propozycją półkolonii „Wakacyjna przygoda w Czwóreczce”. W lipcu i sierpniu grupa uczniów z klas 1-4 może liczyć na opiekę, ale też dobrą zabawę. W ramach półkolonii zaplanowano szereg zajęć, w tym zajęcia integracyjne, sportowe, komputerowe, kulinarne, terapeutyczne czy rozwijające kreatywność. Szkoła planuje współpracę z lokalnym środowiskiem (muzeum, biblioteka, RCEE, straż miejska, policja, straż pożarna) oraz wyjścia w teren. Podczas zajęć będą odbywały się warsztaty profilaktyczne. Uczestnicy półkolonii realizują projekt Zachowaj Trzeźwy Umysł. Zadanie jest finansowane ze środków przeznaczonych na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na przeciwdziałanie narkomanii w Lubaniu na 2022 rok.

Życzymy udanych wakacji!

(ŁCR)