Kolejna promesa dla Gminy Olszyna

Dzięki staraniom olszyńskiego samorządu, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał naszej gminie kolejne środki finansowe. Tym razem zostaną one przeznaczone na budowę nowego oznakowania dróg gminnych.

Dzięki staraniom olszyńskiego samorządu, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał naszej gminie kolejne środki finansowe. Tym razem zostaną one przeznaczone na budowę nowego oznakowania dróg gminnych.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, gminom wyłonionym w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022”.

W ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022”, nasza wspólnota otrzymała dofinansowanie w kwocie 90 tys. zł. na budowę nowego oznakowania dróg, których organem właścicielskim jest samorząd Miasta i Gminy Olszyna. Miło mi poinformować, że wczoraj tj. w czwartek 23 czerwca, w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze odebrałem promesę z rąk przedstawicieli Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego - mówi Burmistrz Olszyny Leszek Leśko.

Dzięki tym środkom powstaną kolejne punkty na drogach w naszej gminie zwiększające bezpieczeństwo i komfort życia naszych mieszkańców. Informacja o lokalizacji wytypowanych do oznakowania traktów, zostanie niebawem podana do wiadomości publicznej.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku na wniosek olszyńskiego samorządu GDDKiA zmodernizowała jedno z przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej K30 w Olszynie, co znacznie przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy w tej części miasta.

(Autor: Promocja Gminy Olszyna/foto: UMWD)