Oszczędzajmy wodę!

W związku z falą upałów i związanym z tym deficytem wody, Wójt Gminy Siekierczyn apeluje o oszczędne gospodarowanie zużyciem wody w celach gospodarczych (podlewanie trawników, napełnianie basenów, mycie samochodów).

W związku z falą upałów i związanym z tym deficytem wody, Wójt Gminy Siekierczyn apeluje o oszczędne gospodarowanie zużyciem wody w celach gospodarczych (podlewanie trawników, napełnianie basenów, mycie samochodów).

Fala upałów sprawia, że znacznie wzrósł pobór wody, w związku z czym występują duże spadki ciśnienia na niektórych odcinkach sieci wodociągowej, co w konsekwencji może spowodować wystąpienie częstszych awarii.

Zwiększony pobór wody powoduje, że niektórzy odbiorcy mają problemy z zaspokojeniem swoich podstawowych potrzeb socjalno-bytowych, dlatego oszczędzajmy, aby nie zabrakło wody w kranach.

Źródło informacji: UG Siekierczyn